Färggranna industriportar och taksjutportar

I en studiecirkel från ABF ingick ett kreativt inslag. Vi skulle nämligen hjälpa till att måla om industriportar och taksjutportar för att ge dessa olika vackra motiv för att liva upp arbetsplatsen en smula. Vi blev uppdelade i några olika grupper och kom överens om motiv som kunde passa för respektive företags industriportar. I vår grupp valde vi att måla olika motiv från Sagan om Ringen. Vi fick en byggnad som hade flera olika industriportar bredvid varandra och då målade vi en serie målningar som berättade hela sagan om ringen.

Resultatet blev så uppskattat att vi kom med i tidningen och vi fick hålla vernissage. Dessutom fick vi en check från företaget som hade taksjutportarna. Pengarna använde vi givetvis för att köpa in mer färg! Det motiverade oss verkligen till att fortsätta att sätta färg på fler saker och bredda andelen projekt som kan behöva lite extra framtoning. Nästa grej att gå vidare till kanske kan vara lagerhyllor.

Kanske vill man göra tillvaron lite trevligare kanske vill piffa upp sin industriport eller taksjutport med färg. Som grundfärg kan man välja nästan vilken färg som helst men sen kan man låta kreativiteten flöda och måla lite som man vill. Om man inte själv har talang kanske man vill ta hjälp av någon som är skickligare men då kostar det desto mer.

Fattigmansvarianten är att själv gå till färgaffären och inhandla några färgburkar och kanske några schabloner och sen måla. Om det skulle bli fel är det ju bara att måla över och börja om. Det kan vara bra att ha ett tema att utgå ifrån för att ta inspiration från. Den som gillar shabby chique saker kanske man vill måla i vitt och göra kanterna lite slitna och kanske inslag av rosa och ljusblått. Spets är också populärt och ett spetsmönster runt kanterna på en taksjutport kan gör den extra snygg.

Försäljning av skog är ofta en lönsam affär

I Sverige har idag de flesta skogsägare ärvt sitt skogsinnehav. Merparten av dessa skogsägare ser innehavet som lönsamt och många skulle gärna köpa mer skog om de hade en möjlighet till detta. Vid ett innehav av skog och för att detta ska bli lönsamt, krävs både en noggrann planering och en hel del eftertanke samt tid för analys. Därför rekommenderas det ofta att skogsägare ska ha en så kallad skogsbruksplan.

En sådan skogsbruksplan är ett viktigt hjälpmedel för att skogsägaren ska kunna bilda sig en uppfattning om intäkter och kostnader för de närmaste åren framöver. Det finns många aktörer inom skogsbranschen som erbjuder tjänsten att upprätta en sådan skogsbruksplan till skogsägare. För att en skogsägare ska kunna göra en så bra affär som möjligt vid en försäljning av skog, måste det tas hänsyn till en rad praktiska och ekonomiska frågor.

Att tänka på vid affären.

Till en början kan försäljning av skog framstå som komplicerat, eftersom det finns flera olika försäljningsformer att välja emellan. Dessa försäljningsformer delas oftast in i två huvudgrupper. Antigen sker den via en upplåtelse av en avverkningsrätt, då en eventuell köpare sköter själva avverkningen och forslar ut timret till förslagsvis en bilväg för vidare transport. Det andra alternativet är en försäljning av leveransklart virke då skogsägaren själv avverkar skogen.

Beroende på vilken form som skogsägaren väljer, finns det en del skattemässiga skillnader. Dessa rör bland annat användandet av ett så kallat skogskonto och om skogsägaren själv ska kunna bestämma när försäljningen ska tas upp till beskattning. Mer information om just detta finns hos Skatteverket. Vid försäljning av skog rekommenderas det ofta att säljaren ska ta kontakt med en virkesköpare, även i de fall där skogsägaren själv har tänkt avverka skogen och sälja virket På http://www.ingarpstra.se/se/Skog finns mycket mer bra information om detta. Andra viktiga frågor att tänka på är vid vilken tidpunkt skogen ska avverkas, skogsföryngring och vilken avverkningsmetod som är mest effektiv bland annat.